THE WORLD IS MINE :>
I’ll never be perfect, you just have to accept the fact that I am who I am. 👊💪✌️💥🌀🙊😂😈

I’ll never be perfect, you just have to accept the fact that I am who I am. 👊💪✌️💥🌀🙊😂😈

Alfonso Night! 🙊👯

Alfonso Night! 🙊👯

Shoturday Night!! 🍻🍻🍻

Shoturday Night!! 🍻🍻🍻

Welcome to the Christian world baby Roenah Zyrene Manalo. Thank you sa handa Wella! HAHAHAHAHA. #SaturdayNight

Welcome to the Christian world baby Roenah Zyrene Manalo. Thank you sa handa Wella! HAHAHAHAHA. #SaturdayNight

GOOD MORNING SABADO!!! 👯

GOOD MORNING SABADO!!! 👯

HANGOVER STRIKES!! Pakiramdam ko alak na yung dumadaloy sa aking katawan. Haha. Shot pa! 🍻😂🙊💃👯🔫

HANGOVER STRIKES!! Pakiramdam ko alak na yung dumadaloy sa aking katawan. Haha. Shot pa! 🍻😂🙊💃👯🔫

HANGOVER STRIKES! Feeling ko alak na yung dumadaloy sa katawan.. 👊😂🍻🔫👯💃

HANGOVER STRIKES! Feeling ko alak na yung dumadaloy sa katawan.. 👊😂🍻🔫👯💃

THIS!! 😂👊🔫

THIS!! 😂👊🔫

Single Ladies! 😂🙊👯💃 (at Tampoy Village Baras, Rizal)

Single Ladies! 😂🙊👯💃 (at Tampoy Village Baras, Rizal)